آبشارها

آبشار فردو

آبشار فردو

از قم تا فردو 63 کیلومتر نام روستای فردو از کلمه فردوس به معنای بهشت گرفته شده و در 50 کیلومتری جنو...

آبشار نوقاهان (شمال غرب قم)

آبشار نوقاهان (شمال غرب قم)

از قم تا قاهان 76 کیلومتر این آبشار در نزدیکی روستای قاهان از توابع بخش خلجستان (دستجرد) شهرستان قم...