06 دی 1394

جغرافیای طبیعی

استان قم، در مجاورت کویر مرکزی ایران در جهت غرب آن واقع شده و وسعت…

6352 بازدید

12 دی 1394

گیو

(جنوب غرب قم)   از قم تا گیو 70 کیلومتر روستای گیو از توابع بخش…

2590 بازدید

10 دی 1394

قاهان به نایه

از قاهان تا نایه 35 کیلومتر دره کوهستانی و سرسبز قاهان در شمالی ترین نقطه…

2445 بازدید

10 دی 1394

مسیله به دیرگچین

از مسیله تا دیر گچین 130 کیلومتر دیر گچین یا قلعه اشکانی، یکی از مستحکم…

2378 بازدید

12 دی 1394

دستگرد

(جنوب قم)  از قم تا دستگرد 42 کیلومتر روستای دستگرد از توابع بخش کهک (نوفل…

2378 بازدید

10 دی 1394

قلعه چم به بیدهند

از قلعه چم به بیدهند 25 کیلومتر دو روستای کوچک حسن آباد و قلعه چم…

2336 بازدید

09 دی 1394

مسیله به امین آباد

از مسیله تا امین آباد 32 کیلومتر امین آباد آبادی کوچکی در فاصله 3 کیلومتری…

2285 بازدید

30 -3443

بخش سلفچگان

بخش سلفچگان یکی از بخشهای قم می باشد که حدود 10 هزار نفر جمعیت و…

2200 بازدید

12 دی 1394

فردو

از قم تا فردو 60 کیلومتر   روستای فردو از توابع بخش کهک (که به…

2190 بازدید