محوطه شاد‌قلی خان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

محوطه 6 هزار ساله بافت تاريخي قم به طور كامل تخريب شد

كاوش هاي باستان شناسي در محوطه شادقلي قم نشان داد اين محوطه مي توانست يكي از مهمترين اسناد سكونت انسان 6 هزار سال پيش در شهر قم باشد.هم اكنون اين محوطه باستاني به طور كامل تخريب شده است.

خبرگزاري ميراث فرهنگي _ ميراث استان ها _ در ادامه فعاليت هاي عمراني شهرداري در محدوده بافت تاريخي قم، محوطه باستاني شاد قلي با آثاري متعلق به هزاره چهارم پيش از ميلاد به طور كامل تخريب شد.

 

 

اين محوطه باستاني هنگام انجام عمليات حفاري توسط شهرداري قم، كه به منظور بازگشايي مسير تردد در محدوده بافت تاريخي انجام مي گرفت كشف شد. از آن زمان تا امروز به رغم تاكيد اداره ميراث فرهنگي و گردشگري قم بر لزوم حفاظت از اين محوطه باستاني هربار بخشي از آن تخريب مي شد تا اين كه چندي پيش به طور کامل تخريب شد.

پس از شناسايي اين محوطه باستاني و كاوش هايي كه به مدت ده روز به طول انجاميد مشخص شد كه اين محوطه باستاني به هزاره چهارم پيش از ميلاد تعلق دارد و احتمالا اقوام ساكن در قلي درويش در نتيجه بالا آمدن آب قمرود حدود 1000 سال در اين محدوده زندگي كرده اند. اين يافته ها، برنامه كاوش را به فصل دوم موكول كرد اما تغييرات به وجود آمده در پژوهشكده باستان شناسي فصل دوم کاوش را به تاخير انداخت.

محوطه شادقلي يكي از مهمترين اسناد سكونت انسان 6 هزار سال پيش در شهر قم بود و نشان مي داد اين شهر تاريخي پيش از شكل گيري در قرن سوم هجري قمري و در كنار حرم حضرت معصومه(س) داراي سكونت بوده است.

اگرچه مکاتبه هاي بسياري براي جلوگيري از تخريب محوطه شادقلي انجام گرفت اما از آنجا كه هماهنگي لازم ميان مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دستگاه هاي مسئول در استان براي حفاظت از اين تپه باستاني وجود نداشت . و نيز توصيه ها و دستورات نامه هاي اداري اجرايي نشد و پيگيري نکردن سازمان ميراث فرهنگي قم، اين محوطه 6 هزار ساله بافت تاريخي به طور کامل تخريب شد.