منبت کاری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
واژه منبت به معنای کنده کاری خاص و همراه با خلل و فرج روی چوب است که در ایران سابقه ای دیرینه دارد. شهر قم یکی از عمده ترین مراکز منبت کاری در ایران است که کارگاه های فراوانی مربوط به این هنر اصیل را در خود جای داده است. هنرمندان قمی بیشتر در تولید و طراحی منبت کاری اشیای تزیینی و تشریفاتی همچون منبت کاری مبل های استیل فعالیت دارند. قم به دلیل نزدیکی به شهر تهران یکی از مراکز عمده منبت کاری مبل در ایران است. منبت کاران قمی در هنر خود عمدتاً از نقوش اصیل که شامل طرح های اسلیمی و ختایی یا گل و بوته است، استفاده می کنند.