دسته
16 دی 1394

بخش کهک

در : بخش

بخش کهک در جنوب استان قم قرار دارد و مرکز آن شهر تازه تأسیس کهک…

4634 بازدید

16 دی 1394

بخش خلجستان

در : بخش

بخش خلجستان یکی از بخش های شهرستان قم است که در غرب قم قرار دارد.…

3335 بازدید

16 دی 1394

بخش سلفچگان

در : بخش

بخش سلفچگان یکی از بخش های قم است. این بخش از نظر جغرافیایی در غرب…

2891 بازدید

16 دی 1394

بخش جعفرآباد

در : بخش

جعفرآباد یکی از بخش های استان قم و مرکز آن، شهر جدید جعفریه است. فاصله…

2810 بازدید