04 بهمن 1394

مقبره امامزاده باوره

  قدمت: صفویه شماره ثبت: 11506 موقعیت اثر: طول جغرافیایی: --                   عرض جغرافیایی: -- آدرس:…

1569 بازدید

04 بهمن 1394

مقبره امامزاده حلیمه خاتون و اسحاق

  قدمت: قاجاریه شماره ثبت: 11499 موقعیت اثر: طول جغرافیایی: --                   عرض جغرافیایی: -- آدرس:…

1534 بازدید

04 بهمن 1394

مقبره شاهزاده عبداله فوجرد

  قدمت: قاجاریه شماره ثبت: 11102 موقعیت اثر: طول جغرافیایی: --                   عرض جغرافیایی: -- آدرس:…

1530 بازدید

04 بهمن 1394

مقبره شيخ اباصلت

  قدمت: صفویه شماره ثبت: 2321 موقعیت اثر: طول جغرافیایی: "793´53°50                  عرض جغرافیایی: "681´38°34 آدرس:…

1513 بازدید

04 بهمن 1394

مقبره چهار امامزاده

  قدمت: دوره اسلامی شماره ثبت: 30536 موقعیت اثر: طول جغرافیایی: "122´54°50                  عرض جغرافیایی: "024´39°34…

1509 بازدید

30 -3443

شش امامزاده قمرود

قدمت: قاجاریه شماره ثبت: 2429   آدرس: بخش مرکزی، جاده قمرود، سیف آباد   شش…

1452 بازدید

30 -3443

شاهزاده احمد ابن محمد حنفيه

قدمت: قرن هشتم تا دهم هجری شماره ثبت: 2427 موقعیت اثر: طول جغرافیایی:"346´54°50                           عرض جغرافیایی:…

1380 بازدید

30 -3443

امامزاده زکریا

بين روستاي عيسي آباد و ميدانك خلجستان، دركنار رود كوچكي سدي از سنگ و گچ…

1327 بازدید

30 -3443

امامزاده معصومه ( زينب خاتون )

    امامزاده معصومه ( زينب خاتون ) که او را از احفاد امام موسی…

1315 بازدید